Sekretess Policy

Ansvarsfriskrivning

Bitcoin Pro Sidan, ditt Bitcoin Pro konto, och alla relaterade produkter eller tjänster är erbjudet på en strikt ”då det är” och ”när det är tillgängligt” basis. Bitcoin Pro frånsäger uttryckligen, och du avstår från alla garantier av alla slag, oavsett uttryckt eller indirekt. Utan begränsning av generaliteten av föregående, och alla relaterade produkter eller tjänster är erbjudet utan några garantier till köpvärde eller lämplighet för särskilt syfte.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsfriskrivning av underförstådda termer i konsumentkontrakt, så vissa eller alla friställningarna i denna sektion kan komma att inte tillämpas till dig gällande din handelserfarenhet.

Bitcoin Pro klagomål och kommunikationer.

Om du vill göra ett klagomål, så kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att använda vårt kontaktformulär försett på hemsidan. Också, vi kan kontrollera din efterfrågan på ditt handelskonto för att bekräfta att du möter villkor och betingelser.

Klagomål ska överlämnas (och kommer att svaras på) på Engelska då Bitcoin Pro engagerade att hantera klagomål snabbt och rättvist.

Restriktioner, avslutning och avstängning

Bitcoin Pro reserverar rättigheten att begränsa, avsluta eller avstänga ditt konto då:

Avslutning av Bitcoin Pro konto

Som det står på denna webbsida, en klient kan ensidigt sluta använda Bitcoin Pro tjänsten. Hursomhelst, Bitcoin Pro kommer att vara berättigade till att avsluta konto med omedelbar effekt om:

Ansvar

Bitcoin Pro kommer bara vara ansvariga för direkt skada som kommit genom avsiktlig vårdslöshet eller uppsåt å vägnar åt Bitcoin Pro. Direkt skada är exklusivt menad att vara:

Bitcoin Pro och sekretess

Både kontrakt och handelsparter (kunder och Bitcoin Pro) ska hålla strikt säkert all finansiell, kommersiell, och teknisk information som hör åt annan part. Detta betyder att vi tar ansvar för alla transaktioner på Bitcoin Pro, men nångon misstänksam aktivitet kommer att garantera kontoavslutning. Medans det inte finns någon säkerhetsuppbackning, så kan ditt konto vara vid risk, och ingen part ska någon gång avslöja någon konfidentiell information till någon tredjepart.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region...
×