GENERELLA VILLKOR OCH BETINGELSER FÖR BITCOIN PRO

Välkommen till Bitcoin Pro!

Dessa villkor och betingelser nedan visar regleringar och regler av för användning av Bitcoin Pro’s Webbsida.

Geno matt tillträda och navigera genom denna hemsida, så förmodar vi att du accepterar dessa villkor och betingelser. Fortsätt inte att använda Bitcoin Pro om du inte godkänner att alla villkor och betingelser på denna sida.

Den följande terminologin appliceras till dessa villkor och betingelser, gällande sekretess policy, ansvarsfriskrivning, och alla avtal involverade i att handla framgångsrikt på Bitcoin Pro: Notera alltid att ”klient”, ”du”, och ”dina” refererar till dig. Därtill, person som loggar in till denna hemsida och är kompatibel med företagets villkor och betingelser är “företaget”, “vi själva”, “vi”, “vår”, och “oss” och refereras till Bitcoin Pro. Också, “part”, “parter” eller “oss” refererar till bade kunder och vi själva i respekt till våra avtalsvillkor.

Alla termer refererar till erbjudande, acceptans, och övervägande av betalning nödvändig för att underta processen av vår assistans till klienten. Detta arbetar i linje med det mest lämpliga uppträdandetför syftet att möta klienters behov i respekt av övervakning av företagets angivna tjänster, följande och subjekt till rådande lag. Samtidigt, användning av terminologi ovan eller andra ord i singulär, plural, kapitalisering, och/eller han/hon tas utbytbart och refereras till samma.

Licens

Om inte annat är berättat, så äger Bitcoin Pro och/eller dess licensgivare de intellektuella egendomsrättigheterna för allt material hos Bitcoin Pro. Alla intellektuella egendomsrättigheter är reserverade. Du kan tillträda detta från Bitcoin Pro för din personliga användning subjekt till restriktioner satta i dessa villkor och betingelser.

Du får inte:

Delar av denna hemsida erbjuder en möjlighet för användare att göra världen av krytpovaluta tillgänglig. Bitcoin Pro filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan dess närvaro på hemsidan. Kommentarer reflekterar inte visningar eller åsikter av Bitcoin Pro, dess agenter, och eller affiliates. Uttalanden reflekterar visningar och åsikter av personen som postar visningar och åsikter. Till den omfattning tillåten av tillämpliga lagar, så ska Bitcoin Pro inte vara ansvariga för kommentarer eller skyldighet, skador, eller utgifter orsakat och/eller lidit av på grund av användning av och/eller post av och/eller framträdande av kommentarer på denna hemsida.

Bitcoin Pro reserverar rättighet att övervaka alla kommentarer och ta bort kommentarer som kan ses som olämpliga, offensiva, eller orsakar kränkning av dessa villkor och betingelser av företaget.

Kundernas behörighet

Geno matt öppna ett konto med Bitcoin Pro’s, så garanterar du uttryckligen och representerar att:

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region...
×